تماس با ما

شماره تماس : ۴۴۷۸۷۱۷۹

فکس : ۴۴۷۸۷۶۲۲

ایمیل : info@daneshhotel.com

شماره تماس برای مواقع ضروری : ۰۹۳۵۲۳۲۹۸۹۶

دسترسیها :

الف)بزرگراه تهران-کرج: بعد از پیکانشهر، شهرک علم و فناوری پژوهش، خیابان دانش،پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، هتل دانش

ب) بزرگراه تهران-کرج: بعد از پیکانشهر، خروجی شهرک دانشگاه صنعتی شریف، خیابان دانش(به سمت شرق)،پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، هتل دانش

ج)بزرگراه شهید خرازی(همت غرب): بعد از شهرک شهید باقری، بلوار پژوهش، خیابان دانش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، هتل دانش

نکته: دسترسی شهید خرازی به علت فعالیت عمرانی تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و مسیر جایگزین آن آزاد شهر میباشد.

نظر به طولانی تر بودن، فعلاً این مسیر توصیه نمیگردد.