زمین تنیس

زمین تنیس

::

در مجاورت این هتل زمین تنیسی وجود دارد که تیم­های ورزشی با هماهنگی قبلی و پرداخت هزینه ­های مربوطه،

می­توانند برای تمرینات خود از آن استفاده نمایند.