زمین بسکتبال

زمین بسکتبال

::

در مجاورت این هتل زمین بسکتبال روبازی وجود دارد که تیم­های ورزشی با هماهنگی قبلی و پرداخت هزینه­ های مربوطه، می­توانند برای تمرینات خود از آن استفاده نمایند.

q-7