زمین والیبال

زمین والیبال

::

در مجاورت این هتل زمین والیبال رو بازی وجود دارد که تیم­های ورزشی با هماهنگی قبلی و پرداخت هزینه ­های مربوطه، می­توانند برای تمرینات خود از آن استفاده نمایند.

 

q-7