چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
هتل دانش

» هتل دانش

"هتل دانش متعلق به پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و تحت اجاره و مدیریت بخش خصوصی در غرب تهران واقع گردیده است. این هتل در محیطی آرام و به دور از ترافیک و هیاهو و با ...
مطلب بیشتر